Sebab Cantik Tak Nampak Dari Luar

🌼 Sebab cantik tak nampak dari luar 🌼


Kecantikan yang hakiki itu terletak pada akhlak yang baik,
Jiwa yang selalu ridha,
Taat di jalan Allah,
Jiwa yang senantiasa bersyukur dengan karunia-Nya,
Kasih sayang kepada sesama manusia,
Selalu berupaya mengungkapkan yang benar,
Serta berbuat amal kebaikan.

Ibnu Abbas berkata:
“Sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersitkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rezeki dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangkan rezeki dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya.”

Popular Posts